gdje je znanost zabava!

Divovski ksilofon

Stvarajte melodije na instrumentu divova!
Pred Vama su melodijske cijevi fino podešenog divovskog ksilofona. Stoga, što čekate? Dohvatite gumene čekiće i stvarajte divovske glazbene melodije. Koncept “Divovskog ksilofona“ pruža doživljaj sviranja melodija na cijevima velikih dimenzija.

oznaka DIV- LV PZ 2014
Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!