gdje je znanost zabava!

Spirala adaptacije

Zavrtite svoju percepciju!
Slika u vrtnji upoznaje nas s pojavama tromosti ljudskog oka i njegovom adaptacijom. Ako pogled zadržite na eksponatu, doživjeti ćete nesvakidašnju optičku iluziju!

oznaka SA- LV PZ 2014
Eksponat je moguće dogovorno prilagoditi zahtjevima teme, forme, boje…
Eksponati su zaštićeni autorskim pravima, izrađeni u skladu sa Europskim propisima i certificirana!

YouTube: Spirala adaptacije